Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 11 februari 2010

Gepubliceerd: 11 februari 2010
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2009A04494
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1d0b6d73-e82a-4b01-8c0c-16fd3587e651&title=Besluitenlijst%20pv%20Rijksuitgaven%2011%20februari%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31300, 31865


Bezoek delegatie Kosovo Assemblee

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, E.A.J. Groen - 11 februari 2010 Bezoek delegatie Kosovo Assemblee - 2010Z02742

Besluit: De delegatie ontvangen op 17 of 18 maart 2010 (e.e.a. in overleg met ministerie Financiën en Algemene Rekenkamer). In het programma de volgende elementen opnemen: lunch, rondleiding door Kamergebouw, stafpresentatie en gesprek met commissie. Voor nadere planning onder de leden van de commissie deelname en voorkeur datum/tijdstip inventariseren.
Noot: In de vorige pv hebt u reeds ingestemd met het verzoek om ontvangst.

EU-trendrapport 2010 (presentatie rapport op 10 februari 2010)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 2 februari 2010 EU-trendrapport 2010 - 32306

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 2 maart 2010 te 14.00 uur

Aanbieding rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter; stand van zaken augustus 2009

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 28 januari 2010 Aanbieding rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter; stand van zaken augustus 2009 - 31300-13

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 2 maart 2010 te 14.00 uur

Evaluatie experiment verbetering verantwoording en begroting

Zaak: Overig - griffier, E.A.J. Groen - 8 februari 2010 Evaluatie experiment verbetering verantwoording en begroting - 2010Z02432

Besluit: Besproken.
Noot: Betreffende brief is in de vorige procedurevergadering aangehouden met het verzoek om een stafnotitie welke bijgaand wordt aangeboden.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 19 januari 2010 Evaluatie experiment verbetering verantwoording en begroting - 31865-18

Besluit: Staf gevraagd een voorzet te maken voor een reactie aan de minister van Financiën en deze via e-mail aan de leden voor te leggen.

Terugblik interparlementaire conferentie

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Aptroot Ch.B. (VVD) - 2 februari 2010 Aanbieding Conference Statement Improving National Accountability of EU Funds - 2010Z02000

Besluit: Aanhouden tot volgende procedurevergadering.