HERZIENE Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 10 december 2009

Gepubliceerd: 10 december 2009
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2009A02717
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dc1d71d4-e0ca-4163-b208-43be0cae0968&title=Besluitenlijst%20pv%20Rijksuitgaven%2010%20december%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31789, 31865


Stand van zaken Interparlementaire Conferentie op 28/29 januari 2010

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 3 december 2009 Stand van zaken interparlementaire conferentie t.b.v. PV RU 10 dec. - 2009Z23472

Besluit: Bepalende nationale parlementen die zich nog niet voor de conferentie hebben aangemeld actief benaderen.
Besluit: De commissie na afloop van de aanmeldingstermijn (15 december) een overzicht van de aangemelde delegaties voorleggen met opties voor verdere besluitvorming.

Rapport Algemene Rekenkamer Verkoop onderdelen ABN AMRO als EC remedy

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 3 december 2009 Rapport Verkoop onderdelen ABN AMRO als EC remedy n.a.v. het onderzoek van de Algemene Rekenkamer, verricht op verzoek van de Kamer - 31789-30

Besluit: Reeds voortouw behandeling overgedragen aan vaste commissie Financiën en betrokken bij AO EC remedy en herkapitalisatie ABN AMRO en Fortis Bank Nederland d.d. 8 december 2009
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer schriftelijk te informeren over afspraken met de Algemene Rekenkamer die vooruitlopen op wijziging van de Comptabiliteitswet en over de contouren van overige voorgenomen wijzigingen van de Comptabiliteitswet.

Rapport Verantwoordingsinformatie operationele gereedheid Defensie

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 10 december 2009 Rapport Verantwoordingsinformatie operationele gereedheid Defensie - 32248

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan Kabinet en Algemene Rekenkamer vaststellen op donderdag 21 januari 2010 te 12.00 uur

Rapport Financiële verhoudingen tussen de bestuurslagen; Geldstromen en verantwoordelijkheden bij decentraal uitgevoerd beleid

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer,

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan Kabinet en Algemene Rekenkamer vaststellen op donderdag 21 januari 2010 te 12.00 uur.

Kader financieel beheer subsidies: nadere cijfers omtrent de besparingen van het subsidiekader in relatie tot de arrangementen, het aantal verleningen en de subsidiebedragen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 3 december 2009 Kader financieel beheer subsidies - 2009Z23385

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO Verbetering verantwoording en begroting d.d. 10 december 2009

Uitvoering motie Koser Kaya (32123, nr.30) om het verantwoordingsdebat meer focus te geven.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 27 november 2009 Uitvoering motie Koser Kaya (32123, nr.30) om het verantwoordingsdebat meer focus te geven. - 31865-10

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO Verbetering verantwoording en begroting d.d. 10 december 2009