Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 14 mei 2009

Gepubliceerd: 15 mei 2009
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2008A01773
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d9dfb62d-c720-4f6f-9743-b36683b5e761&title=Besluitenlijst%20pv%20Rijksuitgaven%2014%20mei%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31865


Decharge verlening

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, E.A.J. Groen - 14 mei 2009 Decharge verlening - 2009Z09008

Besluit: Het BOR zal in de afzonderlijke stafnotities ten behoeve van de behandeling van de jaarverslagen door commissies de dechargeprocedure toelichten.

Bijdrage aan een werkbezoek van een delegatie uit Tunesïe

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, E.A.J. Groen - 12 mei 2009 Bijdrage aan een werkbezoek van een delegatie uit Tunesië - 2009Z08761

Besluit: Instemmen met ontvangst van delegatie op woensdag 10 juni 2009 en onder leden deelnemers inventariseren.

Aanbod Algemene Rekenkamer om briefings te verzorgen over verantwoordingsstukken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, E.A.J. Groen - 12 mei 2009 Aanbod Algemene Rekenkamer om briefings te verzorgen over verantwoordingsstukken - 2009Z08760

Besluit: de Algemene Rekenkamer verzoeken een briefing te verzorgen aan de commissie (plus andere betrokken commissies) over het rapport “Staat van de beleidsinformatie”;
Besluit: de Algemene Rekenkamer verzoeken een briefing te verzorgen aan de commissie Financiën op woensdag 20 mei 2009 over het Rapport bij het Jaarverslag Financiën
Besluit: de Algemene Rekenkamer verzoeken een briefing te verzorgen over het rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring eind mei/begin juni (ter voorbereiding op een AO over EU-trendrapport etc.)
Besluit: het initiatief voor organiseren van de overige briefings over te laten aan de betrokken vaste commissies. Planning d.t.k.v. cie Rijksuitgaven.

Jaarrapportage Grote Projecten 2008

Zaak: Overig - medewerker BOR, Noordsij R. - 7 mei 2009 Jaarrapportage Grote Projecten 2008 - 2009Z08534

Besluit: Instemmen met jaarrapportage. Zie ook besluit 2 bij agendapunt 1.
Besluit: Instemmen met de aanbieding per brief van de rapportage aan de Kamer op de 3e woensdag in mei door de voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven.

Aanbieding kader financieel beheer rijkssubsidies

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 29 april 2009 Aanbieding kader financieel beheer rijkssubsidies - 31865-5

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan minister van Financiën en Algemene Rekenkamer vaststellen op donderdag 18 juni 2009 te 12.00 uur
Besluit: BOR verzoeken om stafnotitie een week voor inbrengdatum van feitelijke vragen.

Groot project modernizering AWBZ

Zaak: Overig - griffier, A.J.M. Teunissen - 19 maart 2009 Groot project modernizering AWBZ - 2009Z05035

Besluit: Het advies van de commissie Rijksuitgaven overbrengen aan de commissie VWS.

Zaak: Overig - medewerker BOR, Welp P. - 7 mei 2009 Advies aan commissie Rijksuitgaven inzake beëindiging groot project Modernisering AWBZ - 2009Z08529

Besluit: Positief advies beëindiging groot projectstatus overnemen.
Besluit: Door staf t.z.t. een opzet laten maken voor een evaluatie van de regeling grote projecten.