Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 november 2008

Gepubliceerd: 20 november 2008
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2008A01770
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=970fc377-64a3-4fa5-8b1d-55ad95954974&title=Besluitenlijst%20VWS%2020-11-2008.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30597, 31706, 27295, 28828, 20454, 30597, 31706, 29689, 27565, 26631, 29689, 30597, 28140, 31452, 29323, 30420, 24077, 24077, 30597, 29477, 27295, 25847, 28140, 29323, 29282, 30597, 29477, 29248, 29248, 26631, 22894, 29247, 31765, 27565, 29282

Inhoud


Rondvraag

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - J.P. Schermers (CDA) - 20 november 2008 Algemeen overleg hulpmiddelenbeleid en geneesmiddelenbeleid - 2008Z07326

Besluit: Het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid is wellicht in de tijd te vroeg geagendeerd, gelet op nog komende relevante inlichtingen. Een datumruil met het algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid is niet uitgesloten.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - M. Agema (PVV) - 20 november 2008 Rookverbod horeca - 2008Z07313

Besluit: De minister zal worden verzocht de nog openstaande vragen over ontwikkelingen rond het rookverbod binnen een week aan de Kamer te zenden, daar een spoeddebat niet wordt uitgesloten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - J.M. Vries de (CDA) - 20 november 2008 Agendering VWS-onderwerpen plenaire agenda - 2008Z07312

Besluit: Aan het Presidium zal het ongenoegen van de commissie worden overgebracht over de gang van zaken m.b.t. de tijdstippen van plenaire agendering van de VWS-begroting en overige VWS-dossiers gedurende de afgelopen maanden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - H.P.J. Gerven (SP) - 5 november 2008 Verzoek reactie minister op SP-rapport "GGZ ontwricht" - 2008Z05933

Besluit: overlaten aan SP-fractie

Aanwijzing zorgkantoren 2009-2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 11 november 2008 Aanwijzing zorgkantoren 2009-2011 - 30597-38

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Contracteerruimte AWBZ 2009/ positie Zorgkantoren

Inhoud ministeriële regeling Wtcg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 11 november 2008 Inhoud ministeriële regeling Wtcg - 31706-19

Besluit: betre(o)kken bij plenair debat WTCG
Gerelateerde kamerstukken: 31706-19

Aanbieding van het jaarverslag 2007 van de centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 12 november 2008 Aanbieding van het jaarverslag 2007 van de centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen - 31700-XVI-84

Besluit: Reactie staatssecretaris vragen.

Stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 november 2008 Stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen 4 - 27295-108

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (voortgangsbrief afwachten)

Bestrijding van fraude in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 november 2008 Bestrijding van fraude in de zorg - 28828-21

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Uitvoering moties Leijten nr. 42 en Wolbert/De Vries nr. 52 m.b.t. fraude in de thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 11 november 2008 Uitvoering moties Leijten nr. 42 en Wolbert/De Vries nr. 52 m.b.t. fraude in de thuiszorg - 31700-XVI-85

Besluit: betrokken bij stemmingen

Aanbieding tweede nota van wijziging VWS-begroting 2009

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 november 2008 Aanbieding tweede nota van wijziging - 31700-XVI-74

Besluit: betrokken bij begrotingsbehandeling

Jaarverslag 2007 Pensioen- en Uitkeringsraad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 10 november 2008 Jaarverslag 2007 Pensioen- en Uitkeringsraad - 20454-94

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

NZa rapport Invloed consumenten op kwaliteit AWBZ-zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 november 2008 NZa rapport Invloed consumenten op kwaliteit AWBZ-zorg - 30597-39

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteitszorg care

Moties inzake dierproeven ingediend tijdens de begrotingsbehandeling

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 november 2008 Moties inzake dierproeven ingediend tijdens de begrotingsbehandeling - 31700-XVI-77

Besluit: betrokken bij stemmingen

Rapport "Gezondheidsbescherming bij publieksevenementen onvoldoende geborgd”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 november 2008 Rapport "Gezondheidsbescherming bij publieksevenementen onvoldoende

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Communicatieplan invoering Wtcg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 10 november 2008 Communicatieplan invoering Wtcg - 31706-17

Besluit: Desgewenst betrokken bij pleanire afronding Wtcg
Gerelateerde kamerstukken: 31706-17

Beoordelingskader Hulpmiddelenzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 november 2008 Beoordelingskader Hulpmiddelenzorg - 29689-226

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid op 10 december 2008

Alcoholverkoop aan jongeren in supermarkten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 november 2008 Alcoholverkoop aan jongeren in supermarkten - 27565-80

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: toezegging gedaan in v.a.o. van 19 juni 2008

Convenant bemiddeling in de thuiszorg bij AWBZ-erkende thuiszorginstellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 10 november 2008 Convenant bemiddeling in de thuiszorg bij AWBZ-erkende thuiszorginstellingen - 26631-281

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 4 december 2008 te 14.00 uur

Toezeggingen m.b.t. hulpmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 november 2008 Toezeggingen m.b.t. hulpmiddelen - 29689-227

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid op 10 december 2008

Eindevaluatie Groot Project modernisering AWBZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 10 november 2008 Eindevaluatie Groot Project modernisering AWBZ - 30597-37

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Orgaandonatie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 7 november 2008 Orgaandonatie - 28140-63

Besluit: Desgewenst betrokken bij stemmingen

Brochure Medisch-wetenschappelijk onderzoek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 11 november 2008 Brochure Medisch-wetenschappelijk - 31452-6

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 31452-6

Jaarverslag stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 6 november 2008 Jaarverslag stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting - 31700-XVI-76

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Toezending afschrift brief aan clientenraad PUR

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 5 november 2008 Toezending afschrift brief aan clientenraad PUR - 2008Z05919

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Oorlogsgetroffenen c.a. op 12 november 2008

Antwoord op vraag inzake prenatale zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 4 november 2008 Antwoord op vraag inzake prenatale zorg - 29323-54

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: toezegging gedaan tijdens v.a.o. verloskunde van 30 oktober 2008

Staat van de Gezondheidszorg 2008: ‘Risico’s van medische technologie onderschat’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 4 november 2008 Staat van de Gezondheidszorg 2008: ‘Risico’s van medische technologie onderschat’ - 31700-XVI-72

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief/vóór 1 maart volgt beleidsstandpunt)

De opzet van een voorlichtingsprogramma over seksualiteit.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 4 november 2008 De opzet van een voorlichtingsprogramma over seksualiteit. - 30420-126

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beantwoording commissievragen over verslavingszorg d.d. 4-11-2008 (24077-227)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 16 juli 2008 Informatie n.a.v. het Algemeen Overleg verslavingszorg van 12 december 2007 - 24077-224

Besluit: t.z.t. agenderen voor algemeen overleg Verslavingszorg

Drugsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 4 november 2008 Drugsbeleid - 24077-225

Besluit: t.z.t. agenderen voor algemeen overleg verslavingszorg

Toezeggingen algemeen overleg 30 okt. j.l. inzake pakketmaatregelen AWBZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 3 november 2008 Toezeggingen algemeen overleg 30 okt. j.l. inzake pakketmaatregelen AWBZ - 30597-36

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Stand van zaken preferentiebeleid en apotheekhoudenden tarief

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 3 november 2008 Stand van zaken preferentiebeleid en apotheekhoudenden tarief - 29477-69

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 3 december 2008

Nota naar aanleiding van het nader verslag Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg d.d. 03-11-2008 (31466-12)

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink - 20 mei 2008 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg - 31466

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Toezeggingen algemeen overleg ICT in de zorg 11 september

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 3 november 2008 Toezeggingen algemeen overleg

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen III: toezending van het Advies Lodewick

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 3 november 2008 Stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen III: toezending van het Advies Lodewick - 27295-105

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg IJsselmeerziekenhuizen op 6 november 2008

Chauffeursdiploma’s taxivervoer Valys

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 3 november 2008 Chauffeursdiploma’s taxivervoer Valys - 25847-70

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Valys op 11 november 2008

Orgaantransplantaties in het buitenland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 3 november 2008 Orgaantransplantaties in het buitenland - 28140-62

Besluit: t.z.t. agenderen voor algemeen overleg orgaandonatie

Verloskundige zorg: rekennorm

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 4 november 2008 Verloskundige zorg: rekennorm - 29323-55

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)
Noot: toezegging gedaan in het a.o. Ketenzorg/verloskunde van 9 oktober 2008

Aanbieding Regio-Marge 2008, onderdeel van het onderzoeksprogramma voor de arbeidsmarkt in zorg en welzijn

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 3 november 2008 Aanbieding Regio-Marge 2008, onderdeel van het onderzoeksprogramma voor de arbeidsmarkt in zorg en welzijn - 29282-75

Besluit: t.z.t. agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid

Nota n.a.v. het verslag Wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met voortzetting van de subsidiëring van de MEE-organisaties d.d. 3-11-2008 (31550-5)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 5 augustus 2008

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling

Cumulatieve inkomenseffecten AWBZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 31 oktober 2008 Cumulatieve inkomenseffecten AWBZ - 30597-35

Besluit: betrokken bij plenaire behandeling wetsvoorstel Wtcg

Dieetvoeding voor medisch gebruik

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 31 oktober 2008 Dieetvoeding voor medisch gebruik - 31700-XVI-71

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: toezegging gedaan in het a.o.Kwaliteitszorg van 29 november 2007

Beantwoording v.s.o. Uitvoering van de motie-Van der Veen cs. over vergoeding van cholesterolverlagers, d.d. 31-10-2008 (29477-70)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 28 juli 2008 Uitvoering van de motie-Van der Veen cs. over vergoeding van cholesterolverlagers - 29477-64

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Quick scan inzake de financiele positie van ziekenhuizen en de uitkomst van het kabinetsberaad over het VAO-kapitaallasten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 31 oktober 2008 Quick scan inzake de financiele positie van ziekenhuizen en de uitkomst van het kabinetsberaad over het VAO-kapitaallasten - 29248-70

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: toezegging gedaan in het a.o. kapitaallasten van 22 oktober 2008

Financiële positie zorginstellingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 31 oktober 2008 Financiële positie zorginstellingen - 29248-69

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: toezegging gedaan in het a.o. kapitaallasten van 22 oktober 2008

Invoering van prestatiebekostiging in de intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 31 oktober 2008 Invoering van prestatiebekostiging in de intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten. - 26631-280

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 20 november 2008

Advisering door de Gezondheidsraad inzake HPV vaccinatie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 31 oktober 2008 Advisering door de Gezondheidsraad inzake HPV vaccinatie - 22894-195

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (1,5 uur) vóór kerstreces (zie agendapunt 9)

HPV-vaccinatie in het Rijksvaccinatieplan

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 31 oktober 2008 HPV-vaccinatie in het Rijksvaccinatie plan

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (1,5 uur) vóór kerstreces (zie ook agendapunt 10)

Brief inzake voorhang aanwijzing huisartsenzorg

Zaak: Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Smeets P.E. - 31 oktober 2008 Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang aanwijzing huisartsenzorg - 29247-83

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Regie op richtlijnen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 31 oktober 2008 Regie op richtlijnen - 31765-1

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg kwaliteitszorg cure

Werkprogramma 2009 Gezondheidsraad/RGO

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 31 oktober 2008 Werkprogramma 2009 Gezondheidsraad/RGO - 31700-XVI-31

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Het werkprogramma is aan de orde geweest tijdens het onlangs gehouden gesprek met de GR

Expertconsultatie alcoholreclame

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 30 oktober 2008 Expertconsultatie alcoholreclame - 27565-77

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Alcoholbeleid

V.S.O naar aanleiding van ontwerpbesluit periodieke registratie Wet BIG, brief d.d. 28-10-2008 (29282-74)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink - 17 juni 2008 Aanbieding ontwerpbesluit periodieke registratie Wet BIG - 29282-65

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Kostenontwikkeling in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 30 oktober 2008 Kostenontwikkeling in de zorg - 31700-XVI-30

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.