Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 5 november 2008

Gepubliceerd: 5 november 2008
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2008A00136
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=75226e4c-992f-45e7-a5ef-2a0669b9b63a&title=Besluitenlijst%20pv%20VWS%2005-11-2008.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31122, 30597, 28172, 26631, 26631, 26631, 26631, 27565, 25424, 27428, 29477, 29538, 29325, 30597, 29220, 20454, 20454, 29689, 29477, 31706, 22894, 25847, 29248

Inhoud


Rondvraag

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - H.P.J. Gerven (SP) - 5 november 2008 Verzoek reactie minister op SP-rapport "GGZ ontwricht" - 2008Z05933

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - H.P.J. Gerven (SP) - 5 november 2008 Medische zorg asielzoekers - 2008Z05931

Besluit: In overleg met de vkc Justitie wordt er een algemeen overleg medische zorg asielzoekers gepland, waarbij te nodigen de minister van VWS en de staatssecretaris van Justitie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - A.M.V. Gerkens (SP) - 5 november 2008 Elektronisch Patiëntendossier (EPD) - 2008Z05929

Besluit: Er zal een algemeen overleg over het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) worden gehouden op 6 november 2008 van 16.30 tot 17.30 uur in de Oude zaal

Kostenontwikkeling in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 30 oktober 2008 Kostenontwikkeling in de zorg - 31700-XVI-30

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (op verzoek van de VVD-fractie)

Capaciteit Inspectie voor de Gezondheidszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 29 oktober 2008 Capaciteit Inspectie voor de Gezondheidszorg - 31122-21

Besluit: betrekken bij begrotingsbehandling

Stand van zaken uitwerking pakketmaatregelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 28 oktober 2008 Stand van zaken uitwerking pakketmaatregelen - 30597-34

Besluit: betrokken bij algemeen overleg Pakketmaatregelen AWBZ

Beantwoording commissievragen tweede evaluatie Wmk en deelevaluatie Besluit aanstellingskeuringen brief d.d. 27-10-2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 25 januari 2008 beantwoording commissievragen tweede evaluatie Wmk en deelevaluatie Besluit aanstellingskeuringen d.d. 4 juni jl. (28172, nr. 6) - 28172-5

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beantwoording v.s.o. Prijzen van de zorgzwaartepakketten d.d. 27-10-2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker - 3 juli 2008

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgzwaartepakketten

Beantwoording v.s.o Zorgzwaartefinanciering d.d. 27-10-2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 27 juli 2008 Schriftelijke beantwoording van vragen uit het Algemeen Overleg zorgzwaartefinanciering - 26631-261

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgzwaartepakketten

Beantwoording v.s.o. Voorhang invoering zorgzwaartebekostiging d.d. 27-10-2008 (26631-277)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 22 september 2008 Voorhang invoering zorgzwaartebekostiging - 26631-273

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgzwaartepakketten

Beantwoording v.s.o. Herallocatie bij invoering zorgzwaartebekostiging d.d. 27-10-2008 (26631-276)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 5 augustus 2008 Herallocatie bij invoering zorgzwaartebekostiging - 26631-272

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgzwaartepakketten

Beantwoording v.s.o.Toezending 'second opinion' Adviesprogramma indicatie zorgzwaartepakketten d.d. 27-10-2008 (26631-275)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 29 juli 2008 Toezending 'second opinion' Adviesprogramma indicatie zorgzwaartepakketten - 26631-271

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgzwaartepakketten

VWA-handhaving leeftijdsgrenzen Drank- en horecawet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 27 oktober 2008 VWA-handhaving leeftijdsgrenzen Drank- en horecawet - 27565-76

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Toezegging VAO

Toezegging APB interdepartementaal budget dierproeven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. -

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Toezegging APB

Trendrapportage GGZ 2008

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 27 oktober 2008 Trendrapportage GGZ 2008 - 25424-74

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanvraag WTZi-toelating

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 27 oktober 2008 Aanvraag WTZi-toelating - 2008Z05191

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Na- en bijscholing van onderzoekers

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 27 oktober 2008 Na- en bijscholing van onderzoekers - 27428-125

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Toezegging a.o. dierproeven

Erkenning van openhartchirurgie bij het MCRZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 27 oktober 2008 Erkenning van openhartchirurgie bij het MCRZ - 2008Z05131

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitstel reactie eindrapport iBMG: 2nd opinion NZa-voorstel bekostiging dure intramurale geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 24 oktober 2008 Uitstel reactie eindrapport iBMG: 2nd opinion NZa-voorstel bekostiging dure intramurale geneesmiddelen - 29477-68

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de begroting VWS 2009

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 24 oktober 2008 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de begroting VWS 2009 - 2008Z05124

Besluit: betrekken bij plenaire begrotingsbehandeling

Aanbestedingen hulp bij het huishouden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 24 oktober 2008 Aanbestedingen hulp bij het huishouden - 29538-90

Besluit: Betrokken bij spoeddebat op 28 oktober 2008

ontwerpbesluit tot wijziging van het percentage van het drempelinkomen, benodigd voor het berekenen van de zorgtoeslag voor verzekerden zonder partner

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 24 oktober 2008 Voorhangprocedure ontwerpbesluit tot wijziging van het percentage van het drempelinkomen, benodigd voor het berekenen van de zorgtoeslag voor verzekerden zonder partner - 31700-XVI-25

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Voorhang

Topsport in Nederland

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 24 september 2008 beantwoording vragen commissie voor de Rijksuitgaven d.d. 24 oktober 2008 - 31711

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Sportonderdeel begroting c.a.

Stand van zaken maatschappelijke opvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 23 oktober 2008 Stand van zaken maatschappelijke opvang - 29325-30

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Transitie-experimenten langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 23 oktober 2008 Transitie-experimenten langdurige zorg - 30597-33

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 19 november 2008 te 14.00 uur

Uitstel brief Healing HIV

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 22 oktober 2008 Uitstel brief Healing HIV - 29220-13

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Stand van zaken Erfgoed van de Oorlog

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 22 oktober 2008 Stand van zaken Erfgoed van de Oorlog - 20454-92

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Oorlogsgetroffenen van 12 november 2008

Beleidsbrief WO II

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 22 oktober 2008 Beleidsbrief WO II - 20454-93

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Oorlogsgetroffenen van 12 november 2008

Verzoek van het lid Van Gerven bij de Regeling van 30 september

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 22 oktober 2008 Verzoek van het lid Van Gerven bij de Regeling van 30 september - 29689-225

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Belangenverstrengeling arts – apotheker

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 22 oktober 2008 Belangenverstrengeling arts – apotheker - 29477-67

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Toezegging ambtsvoorganger uit 2006

Concept Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 21 oktober 2008 Concept Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten - 31706-13

Besluit: betrekken bij aanhangig wetsvoorstel Wtcg

Standpunt Verminderen van suïcidaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 21 oktober 2008 Standpunt Verminderen van suïcidaliteit - 22894-192

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen II

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. -

Besluit: betrokken bij spoeddebat op 22 oktober 2008

Stand van zaken kwaliteit Valys

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 16 oktober 2008 Stand van zaken kwaliteit Valys - 25847-68

Besluit: t.z.t. betrekken bij algemeen overleg Valys

advies commissie nadeelcompensatie enkapitaallasten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 16 oktober 2008 advies commissie nadeelcompensatie en kapitaallasten - 29248-63

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg kapitaallasten op 22 oktober 2008

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 13 oktober 2008 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering) - 31736

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20-11-2008