Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 9 september 2008

Gepubliceerd: 11 september 2008
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2008A00005
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=33becbe8-0b05-4721-8226-81160ba33d89&title=Besluitenlijst%20commissie%20SZW%20van%209%20september%202008%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 22112, 21501, 30545, 17050, 29817, 26448, 24515, 26642, 30673, 29674, 29389, 29544, 29461, 29427, 17050, 31083, 31448, 26448, 25883, 24587, 26448, 28719, 26448, 26448, 29544, 29544, 30909, 29544, 29689, 29544, 31226, 31236, 26448, 26448, 26448, 29427, 30413

Inhoud


Rondetafelgesprek toekomst & financiering REA-instellingen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Hijum van Y.J. - 2 september 2008 REA-instellingen - 2008Z01473

Besluit: REA-instellingen verzoeken een schriftelijke reactie te geven met hun visie op toekomst en financiering REA-instellingen

Richtlijn inzake de Europese ondernemingsraad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 3 september 2008 Richtlijn inzake de Europese ondernemingsraad - 22112-683

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid d.d. 10 december 2008
Noot: deze ontwerprichtlijn is gepubliceerd in het kader van de Europese Sociale Agenda

Mededeling inzake de vernieuwde sociale agenda

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 3 september 2008 Mededeling inzake de vernieuwde sociale agenda - 22112-681

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid
Noot: zie tevens stafnotitie 08-EU-N-123

Mededeling inzake open methode van beleidscoördinatie op sociaal gebied

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 3 september 2008 Mededeling inzake open methode van beleidscoördinatie op sociaal gebied - 22112-682

Besluit: Betrekken bij AO Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid d.d. 24 september 2008
Noot: Deze mededeling is gepubliceerd in het kader van de Europese Sociale Agenda

EU-stafnotitie "Europese Sociale Agenda"

Zaak: Overig - griffier, D.F. Huisinga - 5 september 2008 EU-stafnotitie "Europese Sociale Agenda" - 2008Z01746

Besluit: Betrekken bij het Europa-overleg op 24 september 2008

Verslag van deelname aan een interparlementaire bijeenkomst van commissies voor Sociale Zaken te Parijs, 9 en 10 juli 2008

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, Blok S.A. - 29 augustus 2008 Verslag van deelname aan een interparlementaire bijeenkomst van commissies voor Sociale Zaken te Parijs, 9 en 10 juli 2008 - 31558

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (v.k.a.).

Verslag van de Raad WSBVC van 9 juni en de geannoteerde agenda bij de Informele Raad van 11 juli

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 juli 2008 Verslag van de Raad WSBVC van 9 juni en de geannoteerde agenda bij de Informele Raad van 11 juli - 21501-31-152

Besluit: Agenderen voor Europa-overleg op 24 september

Beveiligingsplannen Suwi-net gemeenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 3 september 2008 Beveiligingsplannen Suwi-net gemeenten - 30545-57

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel tot wijziging van SUWI in verband met de evaluatie van deze wet (31514)

Communicatiecampagne AOW-partnertoeslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 5 september 2008 Communicatiecampagne AOW-partnertoeslag - 31200-XV-90

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieding Integrale Rapportage handhaving 2007

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 1 september 2008 Aanbieding Integrale Rapportage handhaving 2007 - 17050-360

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over handhaving

Uitstel verzoek Cie SZW over het TNO-rapport ‘Europese ervaringen met sociale economie’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 29 augustus 2008 Uitstel verzoek Cie SZW over het TNO-rapport ‘Europese ervaringen met sociale economie’ - 29817-37

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (v.k.a.).

Aanbieding IWI-rapport 'De Sociale verzekeringsbank op weg naar 2010' (vervolgonderzoek 2007)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 18 augustus 2008 Aanbieding IWI-rapport 'De Sociale verzekeringsbank op weg naar 2010' (vervolgonderzoek 2007) - 26448-378

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (v.k.a.).

Rapport Mensen met schulden in de knel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 11 juli 2008 rapport Mensen met schulden in de knel - 24515-138

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over armoede en schulden en voor dit overleg tevens de minister van Justitie en de staatssecretaris van Financiën uitnodigen

Stand van zaken betreffende het nieuwe ESF programma 2007-2013, ESF-3 (2000-2006) en ESF 1994-1999 per 31 mei 2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 7 juli 2008 Stand van zaken betreffende het nieuwe ESF programma 2007-2013, ESF-3 (2000-2006) en ESF 1994-1999 per 31 mei 2008 - 26642-108

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over ESF

De uitvoering van twee moties betreffende de bonussystematiek begeleid werken en het wachtlijstbeheer door gemeenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 7 juli 2008 De uitvoering van twee moties betreffende de bonussystematiek begeleid werken en het wachtlijstbeheer door gemeenten - 30673-30

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (v.k.a.).

Voortgang van het onderhoudstraject van de verdeelmodellen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 4 juli 2008 voortgang van het onderhoudstraject van de verdeelmodellen - 29674-26

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 11 september 2009

Positie van ouderen met een onvolledige AOW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 4 juli 2008 Onvolledige AOW - 29389-11

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieding van het werkplan Taskforce deeltijdplus

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb - 1 juli 2008 Aanbieding van het werkplan Taskforce deeltijdplus - 29544-160

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Aanbieding IWI-rapport 'Met invloed meer werk'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 1 september 2008 Aanbieding IWI-rapport 'Met invloed meer werk' - 29461-49

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel tot wijziging van SUWI in verband met de evaluatie van deze wet (31514)

Aanbieding van het verslag van de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van juni 2008

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 3 september 2008 Aanbieding van het verslag van de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van juni 2008 - 29427-53

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Evaluatie bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet (ATW)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 5 september 2008 Evaluatie bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet (ATW) - 17050-361

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over handhaving

Kabinetsreactie op het SER-advies Evenwichtig Ondernemingsbestuur

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner - 13 juni 2008 De positie van werknemers in ondernemingen en vennootschappen - 31083-22

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kabinetsreactie op het SER-advies "Evenwichtig Ondernemingsbestuur" d.d. 24 september 2008
Noot: Betreft antwoorden op schriftelijke vragen van de commissie (v.s.o.)

Uitstel beantwoording vragen over het sociale zekerheidsverdrag Nieuw-Zeeland

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 1 september 2008 Uitstel beantwoording vragen over het sociale zekerheidsverdrag Nieuw-Zeeland - 31448-2

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (v.k.a.).

Instroomcijfers WGA

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 25 augustus 2008 Instroomcijfers WGA - 26448-380

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (v.k.a.).
Noot: Betreft een procedurele brief, WGA-instroomcijfers komen in september

Reactie op brief van Menke Gebäudeservice naar aanleiding van het Europa overleg d.d. 3 juni 2008

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 13 augustus 2008 Reactie op brief van Menke Gebäudeservice naar aanleiding van het Europa overleg d.d. 3 juni 2008 - 2008Z01229

Besluit: Desgewenst betrekken bij het Europa-overleg op 24 september 2008

eindverslag van het project 'Werken met gedetineerden' van de Arbeidsinspectie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 16 juli 2008 eindverslag van het project 'Werken met gedetineerden' van de Arbeidsinspectie - 25883-134

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over arbo-zaken

De wettelijke verankering bedrijfshulpverlening aan niet-werknemers i.g.v. calamiteiten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 14 juli 2008 De wettelijke verankering bedrijfshulpverlening aan niet-werknemers i.g.v. calamiteiten - 24587-294

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over arbo-zaken

Aanbieding jaarplan 2009 van de Inspectie Werk en Inkomen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 14 juli 2008 Aanbieding jaarplan 2009 van de Inspectie Werk en Inkomen - 26448-375

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (v.k.a.).

Uitwerking moties n.a.v. Beleidsdoorlichting re-integratie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 11 juli 2008 Uitwerking moties n.a.v. Beleidsdoorlichting re-integratie - 28719-59

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling

Stand van zaken in de SUWI-uitvoering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 11 juli 2008 Stand van zaken in de SUWI-uitvoering - 26448-376

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet SUWI (31 514)

Oordeel HEC over brief robuuste loonaangifteketen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 juli 2008 Aanbieding oordeel HEC over de robuuste loonaangifteketen - 26448-377

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over SUB/Walvis

Gewijzigde toetsingskader AVV

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 juli 2008 Reactie op vraag of dispensatie van algemeen verbindend verklaarde cao afhankelijk is van mening 'gevestigde' cao-partijen - 29544-173

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over CAO's

Aanbieding Kwartaalbericht Arbeidsmarkt, juni 2008

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 juli 2008 Aanbieding Kwartaalbericht Arbeidsmarkt, juni 2008 - 29544-172

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Ziekengeld over zaterdag en zondag

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 juli 2008 Uitstel wijziging Ziektewet om te regelen dat ZW-gerechtigden in eerste ziekteweek ook over zaterdag/zondag ziekengeld ontvangen - 30909-18

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (v.k.a.).
Noot: Betreft een procedurele brief, wetswijziging komt in oktober 2008

Richtlijn passende arbeid 2008

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 juli 2008 Aanpassingen in de Richtlijn passende arbeid - 29544-171

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van (nog te ontvangen) wetsvoorstel passende arbeid

Reactie moties AO financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 juli 2008 invulling moties op het punt financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten - 29689-213

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling

Aanbieding cao-rapportages en reactie op onderzoek naar de werking van sectorfondsen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 juli 2008 O.a. de voorjaarsrapportage cao-afspraken 2007 - 29544-170

Besluit: Algemeen overleg voeren over CAO's
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg CAO's de (nog te ontvangen) reactie op de uitvoering van motie Blok (31 444 XV, nr. 8) inzake publicatie jaarcijfers CAO-fondsen

Notitie betreffende solidariteit in pensioenregelingen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner - 4 juli 2008 Toezending van een notitie betreffende solidariteit in pensioenregelingen - 31226-38

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (v.k.a.).
Noot: Betreft een procedurele brief, notitie komt in het najaar

Vereenvoudiging van de loon- en premieheffing

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner - 3 juli 2008 Vereenvoudiging van de loon- en premieheffing - 31236-3

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over SUB/Walvis

Robuuste loonaangifteketen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner - 3 juli 2008 Visie op de robuuste loonaangifteketen - 26448-373

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over SUB/Walvis

Oordeel IWI Jaarrekening SER 2007

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 3 juli 2008 Aanbieding oordeel IWI Jaarrekening SER 2007 - 26448-374

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (v.k.a.).

Reactie op de knelpunten uit de notitie 'Meedoen gaat niet vanzelf, vijfenveertig beleidsuitdagingen voor de komende vier jaren'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner - 1 juli 2008 Reactie op de knelpunten uit de notitie 'Meedoen gaat niet vanzelf, vijfenveertig beleidsuitdagingen voor de komende vier jaren' - 26448-372

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (v.k.a.).

Voorlegging IAO-verdrag nr. 188 en Aanbeveling nr. 199, inzake werk in de visserijsector, 2007

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner - 1 juli 2008 Aanbieding authentieke tekst van Verdrag betreffende werk in visserijsector, 2007 - 29427-52

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (v.k.a.).
Noot: De regering zal op een later tijdstip het standpunt ten aanzien bekrachtiging van bovengenoemde verdragen doen toekomen (streven eind 2008)

Nadere informatie over onderzoek uitvoeringskosten collectieve pensioencontracten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner - 30 juni 2008 Nadere informatie over onderzoek uitvoeringskosten collectieve pensioencontracten - 30413-113

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over pensioenen
Besluit: Algemeen overleg plannen

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de mogelijkheid te geven om van terugvordering af te zien door medewerking aan voorstellen tot schuldregeling

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 8 september 2008 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de mogelijkheid te geven om van terugvordering af te zien door medewerking aan voorstellen tot schuldregeling - 31586

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 oktober 2008 te 14.00

Regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimuleringarbeidsparticipatie)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 september 2008 Regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimuleringarbeidsparticipatie) - 31577

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 30 september 2008 te 14.00 uur
Noot: Beoogde inwerkingstredingsdatum is 1 januari 2009

Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget) (31 567)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 29 augustus 2008 Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget) - 31567

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 25 september te 14:00 uur
Noot: Beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2009

Intrekking van de invoeringswet Wet werk en bijstand (31 559)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 22 augustus 2008 Intrekking van de invoeringswet Wet werk en bijstand - 31559

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 25 september te 14.00 uur
Noot: Beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2009

Een horizonbepaling met betrekking tot participatieplaatsen (Wet horizonbepaling participatieplaatsen)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 26 juli 2008 Een horizonbepaling met betrekking tot participatieplaatsen (Wet horizonbepaling participatieplaatsen) - 31548

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 30 september 2008 te 14.00 uur
Noot: Beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2009

Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Blok - 18 juli 2008 Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen - 31537

Besluit: Ter informatie; Advies van Raad van State afwachten

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met het uitsluiten van het recht op ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet, aanspraak op studiefinanciering voor uitwonenden op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en aanspraak op tegemoetkoming voor uitwonenden op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten bij vrijheidsontneming

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb - 3 juli 2008 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met het uitsluiten van het recht op ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet, aanspraak op studiefinanciering voor uitwonenden op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en aanspraak op tegemoetkoming voor uitwonenden op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten bij vrijheidsontneming - 31525

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 30 september 2008 te 14.00 uur

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb - 27 juni 2008 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders) - 31519

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 september 2008 te 14.00 uur
Noot: Beoogde inwerkingstredingsdatum is 1 januari 2009